?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastu pārvaldēs

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums
2. Uzrāda oriģinālu
1. Bērna dzimšanas apliecība
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Viens no vecākiem, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, vai persona, kas realizē bērna aizgādību, iesniedz iesniegumu un bērna dzimšanas apliecību vai, ja likumiskais pārstāvis nav vecāks, bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi vai pilnvaru.  

2.

Vecākiem ir tiesības saņemt pilnu informāciju par rindas kustību ierodoties Brīvības 15, 405.kab., Dobele vai zvanot 63707282. Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindai Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē www.dobelesizglitiba.lv

http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/pirmsskolu-rinda-32613

3.

Par vietas piešķiršanu bērnam uzņemšanai Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē, Izglītības pārvalde 30 (trīsdesmit) dienas pirms iesniegumā norādītā uzņemšanas datuma rakstiski paziņo likumiskajam pārstāvim un izglītības iestādei par bērnam piešķirto vietu pirmsskolas izglītības iestādē, paziņojumu nosūtot uz iesniegumā norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi.

4.

Pēc paziņojuma saņemšanas likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms norādītā uzņemšanas datuma ierodas izglītības iestādē līguma noslēgšanai. Izglītības iestādē likumiskais pārstāvis iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Līdzko atbrīvojas vieta pirmsskolas izglītības iestādē. 

Jaunas pirmsskolas grupas tiek komplektētas līdz jaunā mācību gada uzsākšanai laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707282, 25495680