?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – izdota būvatļauja (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari), kuras izdotas pēc 1.10.2014.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Nav pieejams
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiDatne iesniegums projekta akceptēšanai
2. Būvprojekts minimālajā sastāvā ar būvniecības iesniegumu, kurā ir aizpildīta sadaļa par būvniecības ieceres akceptēšanu.
3. Būvatļauja
2. Oriģināls (3 eks.)
1. Būvprojekts ar visām sadaļām, atbilstoši būvatļaujā norādītajiem projektēšanas nosacījumiem un grafiskajiem pielikumiem.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar būvprojektu un būvatļauju ar nepieciešamajiem dokumentiem un grafiskajiem pielikumiem

2.

Būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

15 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707267, 63700103, 63707268