?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Apliecinājuma karte, fasādes karte (ēkām, inženierbūvēm, elektrībai, ceļiem, elektroniskajiem sakariem)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 (iepriekš vienojoties telefoniski).

Elektroniski
https://bis.gov.lv/bisp/
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiDatne iesniegums projekta akceptēšanai
2. iesniegums būvvatļaujaiDatne iesniegums būvvatļaujai
2. Oriģināls 3.eks
1. Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņuMicrosoft Office document icon Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
2. Ēkas fasādes apliecinājuma karteMicrosoft Office document icon Ēkas fasādes apliecinājuma karte
3. Apliecinājuma karte inženierbūvei
4. Apliecinājuma karte elektrībai
5. Apliecinājuma karte ceļiem
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Būvniecības procesa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise projektētājam
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Būvvalde veic atzīmi apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu.

3.

Pēc ieceres akceptēšanas jāizpilda būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, iesniedzot Būvvaldē prasītos dokumentus (atzīmēti apliecinājuma kartē pēc akceptēšanas).

Pakalpojuma maksa
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

14 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707268 , 63700184 (par elektronisko iesniegšanu)
E-pasts
buvvalde@dobele.lv, evija.bilkste@dobele.lv, eva.namsone@dobele.lv (par elektronisko iesniegšanu)