?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

2017.gada pasākumi

Decembra pasākumu plānu skatīt šeit.

Novembra pasākumu plānu skatīt šeit.

Oktobra pasākumu plānu skatīt šeit.

Septembra pasākumu plānu skatīt šeit.

Augusta pasākumu plānu skatīt šeit.

Jūlija pasākumu plānu skatīt šeit.

Jūnija pasākumu plānu skatīt šeit.

 

Projekta darba plāns 2017. gadam

 

Finansējuma saņēmējs

 Dobeles novada pašvaldība

Projekta nosaukums

 Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem

Projekta numurs

 Nr.9.2.4.2/16/I/047

 

Nr.

Tēmas nosaukums1

Pasākuma nosaukums2

Pasākuma īss apraksts3

Pasākuma īstenošanas ilgums un biežums4

Pasākuma atbilstība teritorijas veselības profilam5

Mērķa grupa6

Pasākuma sasaiste ar citiem projekta pasākumiem7

Pasākuma indikatīvās izmaksas (euro)

Atsauce uz projekta atbalstāmo darbību8

1.

Garīgā veselība, veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarību mazināšana; fiziskā aktivitāte

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes

bērniem un jauniešiem

 Organizētas 2 diennakts nometnes Dobeles novada teritorijā, katra 5 dienas.

1. Vecumposmam 2-4 kl. bērni

2. Vecumposms 5.7.kl. bērni

Katrā nometnē tiks piesaistīti 10 dažādi speciālisti (nometnes vadītājs, psihologs, mūzikas terapeits, mākslas terapeits, 2 nometnes audzinātāji, medicīnas māsa, uztura speciālists, fizioterapeits, speciālais pedagogs) darbam ar bērniem.

Aktivitātes: zināšanu un prasmju apguve, kas saistītas ar veselīga dzīvesveida paradumu veidošanu ikdienā(veselīgs uzturs, kustību nozīme, seksuāli reproduktīvā veselība, atkarību profilakse, vienaudžu vardarbība. Plānotas fiziskas aktivitātes- sporta nodarbības svaigā gaisā, peldēšanās, velo pārgājieni

Mākslas un mūzikas radošās darbnīcas.

Resursi: speciālistu atalgojums, dalībnieku nogādāšana uz/no nometnes vietu, dalībnieku ēdināšana, nometnes materiāli un kancelejas preces, telpu noma Dobeles novada teritorijā

  jūlijā

2 nometnes

Neveselīgāki uztura paradumi.

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

 

Augstāks kopējais iedzīvotāju skaits (nekā Latvijā kopumā) ar

psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

 40 sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni, t.sk.

trūcīgie bērni, teritoriāli atstumtie bērni

Indikatīvi 50 % meiteņu, 50 % puišu

 1.Sasaiste ar pasākumu 3. – “Velo orientēšanās pasākums”

Tā pati mērķauditorija varēs piedalīties abos pasākumos

2.Sasaiste ar pasākumu 9 “Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem” skolas vecuma bērni tiks iesaistīti izglītojošās nodarbībās

3.Sasaiste ar pasākumu 10.”Vingrošanas grupu nodarbības novada iedzīvotājiem”- bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties vingrošanas grupās.

37 573,33

 Veselības veicināšana

2.

  Garīgā veselība, veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarību mazināšana; fiziskā aktivitāte

 Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes

bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem

 Organizēta 1 diennakts nometnes Dobeles novada teritorijā, ilgums 5 dienas.

 

Katrā nometnē tiks piesaistīti 10 dažādi speciālisti (nometnes vadītājs, psihologs, mūzikas terapeits, mākslas terapeits, 2 nometnes audzinātāji, medicīnas māsa, uztura speciālists, fizioterapeits, speciālais pedagogs) darbam ar bērniem.

Aktivitātes: zināšanu un prasmju apguve, kas saistītas ar veselīga dzīvesveida paradumu veidošanu ikdienā (veselīgs uzturs, kustību nozīme, seksuāli reproduktīvā veselība, sadarbība, spēles. Plānotas fiziskas aktivitātes svaigā gaisā iespēju robežās, mākslas un mūzikas interaktīvas nodarbības ar mākslas, mūzikas terapeitu, psihologu, fizioterapeitu.

Resursi: speciālistu atalgojums, dalībnieku nogādāšana uz/no nometnes vietu, dalībnieku ēdināšana, nometnes materiāli un kancelejas preces, telpu noma Dobeles novada teritorijā

 jūlijā nometne

Neveselīgāki uztura paradumi.

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

 

Augstāks kopējais iedzīvotāju skaits (nekā Latvijā kopumā) ar

psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

 15 bērni ar funkcionāliem traucējumiem,

 Indikatīvi 50 % meiteņu, 50 % puišu

 Sasaiste ar  pasākumu 7. “Uz veselības veicināšanu vērstas izglītojošas lekcijas”, kas būs noderīgas novada iedzīvotājiem, kam ir tieša vai netieša saistība ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 17 786,66

 Veselības veicināšana

3.

Fiziska aktivitāte

Velo orientēšanās pasākums

Tiks organizēts novada veselības dienas ietvaros kā sacensības. Varēs piedalīties novada iedzīvotāji gan ar savu velosipēdu, gan ar projektā iegādātiem velosipēdiem un aizsargķiverēm (kopā projektā plānots iegādāties 14 velosipēdus un 14 aizsargķiveres). Pasākumam tiks piesaistīts fizioterapeits ar tēmai atbilstošu izglītību. Pasākums ilgums – 3 stundas.

 Maijā

1 reizi

Viens no galvenajiem nāves cēloņiem reģionā – sirds un asinsvadu sistēmas slimības.  

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

 Ap 50 cilvēku, t.sk.

trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni, teritoriāli atstumtie iedzīvotāji

Indikatīvi 40 % sieviešu, 60 % vīriešu

 Sasaiste ar pasākumu 1”Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes

bērniem un jauniešiem”, nometnes dalībnieki var būt arī velo orientēšanās dalībnieki, uz fiziskām aktivitātēm vērsti abi pasākumi

 3443,73

 Veselības veicināšana

4.

Fiziska aktivitāte

Nūjošanas/ slēpošanas nodarbības

 Regulāri organizētas nodarbības, ko vadīs projektā piesaistītais fizioterapeits. Ziemas sezonā nūjošana var tikt nomainīta pret slēpošanu. Projektā tiks iegādāti slēpju un nūju komplekti (70 nūju komplekti un 30 komplekti slēpju un slēpošanas zābaku). Nodarbības ilgums – 2 stundas.

101 nodarbība- 1 reizi nedēļā pilsētā -31 nodarbība un 1 reizi mēnesī katrā no 10 pagastiem- 70 nodarbības. Laiks-jūnijs-decembris

Viens no galvenajiem nāves cēloņiem reģionā – sirds un asinsvadu sistēmas slimības.  

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

Ap 100 novada iedzīvotāju- t.sk.

trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni, teritoriāli atstumtie iedzīvotāji

Indikatīvi 80 % sieviešu, 20 % vīriešu

Sasaiste ar pasākumu 5 “Nūjošanas diena”. Ikviens iedzīvotājs varēs piedalīties nūjošanas dienas pasākumā

 12 110

 Veselības veicināšana

5.

 Fiziska aktivitāte

Nūjošanas diena

Tiks organizēta novada veselības dienas ietvaros. Visiem apmācītiem nūjot gribētājiem būs jāiziet plānotais maršruts Dobeles pilsētas teritorijā (Ķestermežs un tam piegulošā teritorija). Tās pašas dienas ietvaros fizioterapeits pamācīs nūjošanas pamatprincipus ikvienam, kas to vēlēsies.

Pasākums ilgums – 3 stundas. Pie nepieciešamajām finansēm norādīts fizioterapeita mēneša atalgojums projekta ietvaros.

 Maijā

1 reizi

Viens no galvenajiem nāves cēloņiem reģionā – sirds un asinsvadu sistēmas slimības.  

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

 Līdz 50 nūjotāju 

t.sk.trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni, teritoriāli atstumtie iedzīvotāji

Indikatīvi 90 % sieviešu, 10 % vīriešu

Sasaiste ar pasākumu 4 “Nūjošanas/ slēpošanas nodarbības. Ikviens iedzīvotājs varēs piedalīties nūjošanas dienas pasākumā

Nepārsniedz 50 EUR

 Veselības veicināšana

6.

Garīgā veselība, atkarību mazināšana, reproduktīvā veselība, veselīgs uzturs

Uz veselības veicināšanu vērsti praktiski semināri

Organizēti tematiski semināri novada iedzīvotājiem, kas vērsti uz garīgās veselības veicināšanu, reproduktīvo veselību, kā arī veselīgu uzturu. Tēmas: ķermenis un veselība, uzturs, attiecības, atkarības, pubertāte, reproduktīvās veselības jautājumi. Temati: veselība un slimība, rūpes par veselību, rūpes par ķermeni, ķermeņa attīstība, uztura gremošanas process, šķiedrvielas uzturā, kāpēc smēķēt ir kaitīgi, vielas, ko satur cigaretes, ķircināšanās vai vardarbība.

Katrs ilgst 8 stundas. Dalībnieki iegūs metodisko materiālu ar izstrādātiem nodarbību aprakstiem. Seminārus vadīs kvalificēti speciālisti.

2 semināri, septembris, oktobris

Viens no galvenajiem nāves cēloņiem reģionā – sirds un asinsvadu sistēmas slimības.  

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

 

Augstāks kopējais iedzīvotāju skaits (nekā Latvijā kopumā) ar

psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

 

 

 ap 40 cilvēku, t.sk.

trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni, teritoriāli atstumtie iedzīvotāji

Indikatīvi 80 % sieviešu, 20 % vīriešu

Sasaiste ar pasākumu 7

 “Uz veselības veicināšanu vērstas izglītojošas lekcijas”, tematiski papildina viens otru, aptverot vairāk mērķauditorijas

700

Veselības veicināšana

7.

Garīgā veselība

Uz veselības veicināšanu vērstas izglītojošas lekcijas

Garīgās veselības speciālista vadītas tematiskas lekcijas līdz 10 cilvēkiem par veselības veicināšanas tematiem, kas saistāmi ar psihiskām saslimšanām un to attīstības risku novēršanu. Lekcijas ilgums – 4 stundas.

4 lekcijas

1 reizi mēnesī septembris-decembris

Augstāks kopējais iedzīvotāju skaits (nekā Latvijā kopumā) ar

psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

 

Augstāka zīdaiņu mirstība.

Ap 40 cilvēku-t.sk. trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, teritoriāli

atstumtie iedzīvotāji

Sasaiste ar pasākumu 6 “Uz veselības veicināšanu vērsti praktiski semināri”-

tematiski papildina viens otru, aptverot vairāk mērķauditorijas

240

Veselības veicināšana

8.

Seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarību mazināšana.

Vienaudžu izglītošanas apmācības, kas vērstas uz veselības veicināšu jauniešu vidū

Neformālā apmācība neformālā vidē, 1 sesija ilgst 5 dienas. Tēmas: Seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības.

Piedalās 16 jaunieši, 2 neformālās izglītības apmācītāji ar tēmām atbilstošu izglītību, 2 jaunatnes darbinieki. Sesijai ir diennakts raksturs. Resursi - transports dalībnieku nogādāšanai uz/no apmācību vietu, dalībnieku ēdināšana, darba materiāli, naktsmītnes noma. Apmācību ilgums – 40 stundas.

1 sesija, oktobris

Augstāks (nekā Latvijā kopumā) ikdienas smēķētāju īpatsvars.

 

Augstāks to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem piemīt riskanti alkohola lietošanas paradumi.

 

Saslimstība ar STI, HIV un AIDS.

16 sociālā riska grupas jaunieši vecumā no 15-19 gadiem ,t.sk.

trūcīgie un teritoriāli atstumtie

Indikatīvi 50 % meiteņu, 50 % puišu

Sasaiste ar pasākumu 9. “Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem” – pasākumu tematiskā mijiedarbība, aptverta jauniešu grupa no 15.-17 gadiem

3700

Veselības veicināšana

9.

Garīgā veselība, atkarību mazināšana, reproduktīvā veselība

Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem

Organizētas interaktīvas nodarbības (līdz 30 cilvēkiem vienā grupā) un jauniešiem skolas mācību gada laikā. Tēmas 5.-7.kl. skolēniem-ķermenis un veselība, pubertāte, atkarību izraisošas vielas. Tēmas 8.-10.kl. skolēniem- Atkarību izraisošas vielas, reproduktīvās veselības jautājumi. Nodarbības vadīs speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju, veicot izbraukumus uz visām novada skolām. Temati: veselība un slimība, rūpes par veselību, rūpes par ķermeni, ķermeņa attīstība, uztura gremošanas process, šķiedrvielas uzturā, kāpēc smēķēt ir kaitīgi, vielas, ko satur cigaretes, ķircināšanās vai vardarbība. Nodarbības ilgums – 1 stunda.

 oktobris, novembris-15 nodarbības

Augstāks (nekā Latvijā kopumā) ikdienas smēķētāju īpatsvars.

 

Augstāks to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem piemīt riskanti alkohola lietošanas paradumi.

 

Saslimstība ar STI, HIV un AIDS.

 

Augstāks kopējais iedzīvotāju skaits (nekā Latvijā kopumā) ar

psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

Ap 300 novada skolu bērni un jaunieši, t.sk.trūcīgie  bērni, teritoriāli atstumtie

Indikatīvi 50 % meiteņu, 50 % puišu

Sasaiste ar pasākumu 8 “Vienaudžu izglītošana”- pasākumu tematiskā mijiedarbība, aptverta jauniešu grupa no 15.-17 gadiem

450

Veselības veicināšana

10.

Fiziska aktivitāte

Vingrošanas grupu nodarbības novada iedzīvotājiem

Viena nodarbību cikla ietvaros iedzīvotāji apgūs veselīgas vingrošanas pamatprincipus, ko varēs pielietot savā ikdienas dzīvē. Izmantota pašvaldības sporta infrastruktūra. Nodarbības vadīs piesaistīts speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju. Vienas nodarbības ilgums – 1 stunda.

No maija līdz decembrim nodarbības grupām ar vismaz 5 cilvēkiem 2 reizes nedēļā, viens nodarbību cikls 10 nodarbības. Kopumā – 6 cikli.

Viens no galvenajiem nāves cēloņiem reģionā – sirds un asinsvadu sistēmas slimības.  

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

60 nodarbības vismaz 300 cilvēkiem, t.sk.

trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni

Indikatīvi 60 % sievietes, 40 % vīriešu

Sasaiste ar pasākumu 11 “Grupu nodarbības pie uztura speciālista”- aktivitātes vērstas uz sirds un asinsvadu saslimšanas mazināšanu, aptaukošanās iedzīvotāju vidū mazināšanu

2040

Veselības veicināšana

11.

Veselīgs uzturs

Grupu nodarbības pie uztura speciālista

Nodarbībām ir izglītojošs raksturs, veicinās paradumu ēst veselīgi ikdienā, nodarbību laikā tiks veiktas arī ekspress pārbaudes, sniedzot īsu skaidrojumu par rezultātiem un nepieciešamo turpmāko rīcību. Nodarbības palīdzēs veikt profilaktiskas darbības, kas saistāmas, piemēram, ar sirds un asinsvadu slimību novēršanu. Nodarbības tiks organizētas pilsētā un 10 pagastos. Nodarbības vadīs uztura speciālists ar tēmai atbilstošu izglītību. Darba pienākumu veikšanai tiks iegādāti 3 profesionālie svari ar ķermeņa sastāva analizatoru. Aprīkotu darba vietu nodrošinās pašvaldība. Nodarbības ilgums – 1 stunda.

No maija līdz decembrim 1 reizi nedēļā Dobeles pilsētā un 1 reizi mēnesī kādā no pagastiem (projekta gaitā tiks ietverti visi 10 pagasti)

Viens no galvenajiem nāves cēloņiem reģionā – sirds un asinsvadu sistēmas slimības. 

Augstāka mirstība (nekā Latvijā kopumā) no cukura diabēta.

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

45 nodarbības ap  150 cilvēkiem,

 t.sk.trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni, teritoriāli atstumtie).

Indikatīvi 65 % sievietes, 35 % vīriešu

Sasaiste ar pasākumu 6.” Uz veselības veicināšanu vērsti praktiski semināri”, pasākumu 1.2. Izglītojošās nometnes bērniem un jauniešiem. Teorētiskas zināšanas papildinātas ar ekspress pārbaudēm, sniedzot īsu skaidrojumu par rezultātiem un nepieciešamo turpmāko rīcību

Paplašināta mērķauditorija – iesaistīti bērni un pieaugušie.

4036

profilakse

12.

Slimību profilakse

Veselības pārbaužu stendi

Veselības dienas ietvaros tiks nodrošināti veselības stendi  ar veselības pārbaudi ekspress testos, piesaistot kvalificētus mediķus.  Kopā 5 stendi: asinsspiediena pārbaude, ķermeņa masas indeksa noteikšana, cukura līmeņa noteikšana, holesterīna līmeņa noteikšana, Ādas onkoloģisko saslimšanu ekspress tests.

Paralēli darbosies 5 speciālisti, katrs 5 stundas. Speciālista pakalpojumā ietverts aprīkojums un darbam nepieciešamie materiāli. Nodarbības palīdzēs veikt profilaktiskas darbības, kas saistāmas, piemēram, ar sirds un asinsvadu slimību novēršanu. Pasākuma ilgums – 5 stundas.

1 reizi maijā

Viens no galvenajiem nāves cēloņiem reģionā – sirds un asinsvadu sistēmas slimības.

 

Augstāka mirstība (nekā Latvijā kopumā) no cukura diabēta.

 

Augstāka mirstība no bronhu un plaušu ļaundabīgiem audzējiem.

 

Vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir liekais svars vai aptaukošanās.

 

Zemāks ambulatoro apmeklējumu skaits

pie ārstiem uz 1 iedzīvotāju.

Ap 150 novada iedzīvotāji, t.sk.

trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni, teritoriāli atstumtie iedzīvotāji.

Indikatīvi 70 % sievietes, 30 % vīriešu

Sasaiste ar pasākumu 11 “Grupu nodarbības pie uztura speciālista”, veselības pārbaužu stendos tiks piesaistīta mērķauditorija grupu nodarbībām pie uztura speciālista.

Sasaiste ar pasākumiem  3., 4.,5.,6.,10- veselības pārbaudes stendos gūs motivāciju iesaistīties minētos pasākumos.

1667

profilakse

Piezīmes.

1 Tēmas: garīgā (psihiskā) veselība, atkarību mazināšana, fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība, slimību profilakse.

2 Pasākuma nosaukumu norāda saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm vai vadlīnijām pašvaldībām veselības veicināšanā, piemēram, "Mācības veselīgā uztura pagatavošanai", "Nūjošanas grupu organizēšana", "Orientēšanas sporta interešu pulciņš".

3 Norāda informāciju par pasākuma īstenošanas metodēm un resursiem (piemēram, cilvēkresursi, iekārtas, aprīkojums, infrastruktūra) [līdz 150 vārdiem].

4 Norāda informāciju par periodu/-iem, kad plānots pasākumu īstenot.

5 Pamato pasākuma nepieciešamību ar teritorijas veselības profilā norādītājām problēmām [līdz 50 vārdiem].

6 Norāda mērķa grupu un plānoto pasākumu apmeklētāju skaitu grupā atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi" (teritoriāli atstumtie, trūcīgie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji vecumā virs 54 gadiem, bērni) attiecīgi sadalījumā pa dzimumiem.

7 Norāda atsauci uz projekta darba plāna pasākuma numuru un informāciju par sasaisti.

8 Norāda pasākuma atbilstību vienai no projekta atbalstāmajām darbībām – "slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai", norādot "profilakse", vai "veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai", norādot "veselības veicināšana".