?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Paskaidrojuma raksts (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskajiem sakariem)

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 (iepriekš vienojoties telefoniski).

Electronically
http://bis.gov.lv/bisp/
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiFile iesniegums projekta akceptēšanai
2. iesniegums būvatļaujaiFile iesniegums būvatļaujai
2. Oriģināls 3.eks
1. Paskaidrojuma raksts ēkai (1.grupas ēkas)Microsoft Office document icon Paskaidrojuma raksts ēkai (1.grupas ēkas)
2. Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (1.grupa ēkas un 2.grupa ēkas, ja nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti)Microsoft Office document icon Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
3. Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, (1., 2., 3.grupas ēkām)Microsoft Office document icon Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
4. Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
5. Paskaidrojuma raksts elektrībaiMicrosoft Office document icon Paskaidrojuma raksts elektrībai
6. Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
7. Paskaidrojuma raksts 1.grupas meliorācijas būvei
8. Paskaidrojuma raksts ceļiem
9. Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijaiMicrosoft Office document icon Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Būvniecības procesa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise projektētājam
What to do in order to receive services
1.

1. Iesniegt iesniegumu ar attiecīgo paskaidrojuma rakstu (atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem) un to pielikumā nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

2. Būvvalde veic atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu.

3.

3. Pēc ieceres akceptēšanas Būvvaldē jāsniedz informācija par būvētāju un jāiesniedz būvētāja obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

The service charge
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (skatīt šeit: http://www.dobele.lv/lv/content/nr1926092013-ar-grozijumiem-17032014-26112015-31032016 (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Replies/receipt of the service period

7 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefonas
63707268, 63700184 (par elektronisko iesniegšanu)