?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Pieteikums par topogrāfiskās informācijas pieprasīšanu vai saskaņošanu
2. Topogrāfiskās informācijas pieprasīšanas gadījumā iesniegumam pievieno grafisko pielikumu (shēmu) vai digitālo failu, kurā precizēta teritorija, par kuru nepieciešama augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija
3. Topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un saskaņošanas gadījumā topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns vektordatu formā Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā iesūtā
What to do in order to receive services
1.

Pieteikuma un nepieciešamo dokumentu iesniegšana

2.

Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu

The service charge
EUR
Dobeles novada domes 2014. gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Replies/receipt of the service period

5 darba dienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63722414