?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Informācijas sniegšana nodokļu maksātājam par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 110.kab. vai Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv, kaspars.laksa@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
What to do in order to receive services
1.

Jāierodas iestādē pie nodokļa administratora  vai jāsaņem informācija pa norādītajiem tālruņiem vai e-pastu

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Vienas darba dienas laikā. Ja pakalpojums tiek pieprasīts pa pastu - 2 nedēļu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63700187, 63707261, 63700104, 29107606