?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701

Electronically
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. ieniegumsFile ieniegums
2. Fasādes krāsu pase (3 eks.) (viens eksemplārs cietos vākos arhīva vajadzībām)
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas būvvaldē

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63702031 , 63707267