?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Bērna mantisko interešu aizstāvība

The possibility of requesting the service
Personally property

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos

By post

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Electronically
Application form is available
Authority

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
What to do in order to receive services
1.

Jāiesniedz iesniegums, izmantojot vienu no pakalpojuma pieprasīšanas veidiem: klātienē, elektroniski vai pa pastu.

2.

Ja dokumentu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Viena mēneša laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63707266, 291258140